NL 0602 Contact – Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Belangrijke opmerking: De volgende Nederlandse vertaling van het Franse Mentions legales (colofon en het privacybeleid) is een service van de website-exploitant voor Nederlandse bezoekers van https://bijoududoubs.com. Ze is machinaal vertaald en dient het gemak van buitenlandse bezoekers. Alleen de Franse versie is juridisch bindend voor alle bezoekers.

01. Publicatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://bijoududoubs.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website :

Eigenaar van de site:
Bijou du Doubs SAS
Mail:

Telefoon: +33 3 85 72 82 32
Postadres: 3, route du Pont, F-71270 Lays-sur-le-Doubs (Frankrijk)

Identificatie van het bedrijf:

Bijou du Doubs SAS met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 euro
SIREN: 895 123 578, ingeschreven bij het RCS Chalon-sur-Saône op 16/03/2021
EU BTW-nummer: FR48895123578
Postadres: 3, route du Pont; F-71270 Lays-sur-le-Doubs (Frankrijk)

Verantwoordelijk voor de publicatie :
Ralf Knirsch
Contact:

Website host:
Webhoster AG
Postadres: Zum Haunert 22, D-59519 Moehnesee (Duitsland)
Telefoon: +49 2924 879560


Boekingsinterface host:
SAS SYDEV INFORMATIQUE
Postadres: 23 boucle de la Ramée, F-38070 Saint Quentin Fallavier (Frankrijk).
Telefoon: +33 4 74 01 70 86

Functionaris voor gegevensbescherming:
Ralf Knirsch
Contact:

02. Voorwaarden voor het gebruik van de site

Aansluiting op, gebruik van en toegang tot de website https://bijoududoubs.com impliceren de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, maar zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te controleren.

03. Verleende diensten en informatie

Het doel van de website https://bijoududoubs.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de Bijou du Doubs SAS.

De voor de publicatie verantwoordelijke persoon streeft ernaar op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site wordt louter ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

04. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website maakt gebruik van WordPress-technologie en de plug-ins “Polylang” en “Matomo”.

De Bijou du Doubs SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die van de laatste generatie is bijgewerkt.

05. Intellectuele eigendom en namaak

De Bijou du Doubs SAS is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bijou du Doubs SAS.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

06. Beperking van de aansprakelijkheid

De Bijou du Doubs SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site https://bijoududoubs.com.

De Bijou du Doubs SAS wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en de inhoud die aanwezig zijn op https://bijoududoubs.com.

De Bijou du Doubs SAS verbindt zich ertoe de site https://bijoududoubs.com zo goed mogelijk te beveiligen; zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien ongewenste gegevens worden ingevoerd en geïnstalleerd op haar site zonder dat zij daarvan op de hoogte is.

07. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995; alsmede door de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie, die op 14 april 2016 is aangenomen en op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bij het gebruik van de website https://bijoududoubs.com worden geen andere persoonsgegevens dan het IP-adres verzameld of opgeslagen. Als u de online boekingsoptie op onze website gebruikt, wordt u doorgestuurd naar het systeem van de in paragraaf 01 genoemde dienstverlener. Om uw boeking te accepteren, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig, waaronder persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet opgeslagen door de dienstverlener, maar alleen in het systeem van de Bijou du Doubs en worden uitsluitend gebruikt voor de reservering en niet doorgegeven aan derden.

Niettemin heeft de gebruiker van de website https://bijoududoubs.com, overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978, het recht de verzamelde informatie in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming via .

Deze website https://bijoududoubs.com bevat hyperlinks naar andere websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere websites naar https://bijoududoubs.com worden gelegd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of een ander apparaat worden opgeslagen wanneer een browser een website laadt. Zij worden over het algemeen gebruikt om de gebruiker en zijn voorkeuren te “onthouden”, hetzij voor een eenmalig bezoek (door middel van een “sessiecookie”), hetzij voor herhaalde bezoeken (door middel van een “permanente cookie”). Zij zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor bezoekers en voeren basisfuncties uit, zoals de mogelijkheid om je als gebruiker te registreren en ingelogd te blijven. Cookies kunnen worden geplaatst door de site die de gebruiker bezoekt (bekend als “first-party cookies”) of door derden, zoals degenen die inhoud leveren of reclame- of analysediensten beheren op de site (“third-party cookies”).

Tijdens het surfen op de site https://bijoududoubs.com worden de volgende cookies geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.

Tabel 1: Lijst van cookies van https://bijoududoubs.com

Alle bovengenoemde cookies zijn “essentieel en noodzakelijk” voor de goede werking van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld, aangezien wij ze gebruiken om u onze diensten te verlenen. Deze cookies slaan geen persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie op.

Wij hebben u hierboven verteld dat wij de WordPress plug-in “Matomo” gebruiken. Wij hebben Matomo echter zo geconfigureerd dat a) er geen cookies worden geplaatst en Matomo dus niet in bovenstaande lijst voorkomt en b) twee van de vier bytes van het IP adres dat je “verklaarde” voor de sessie verborgen zijn. Het gebruik van Matomo staat dus niet de verwerking toe van persoonlijke gegevens of gegevens die u kunnen identificeren als bezoeker van onze website.

Om deze redenen hebben wij besloten onze site te implementeren ZONDER een cookie banner (die wij als hinderlijk beschouwen). Indien u echter twijfels hebt over het gebruik van de gegevens die u ons technisch hebt verstrekt, neem dan onmiddellijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op of schriftelijk op:

Bijou du Doubs SAS
Functionaris voor gegevensbescherming
3, route du Pont
F-71270 Lays-sur-le-Doubs (Frankrijk)

09. Serverlogbestanden

Vanwege technische vereisten slaat de host van de website informatie die uw browser automatisch doorgeeft, op in serverlogbestanden. Deze informatie omvat:

de bezochte pagina op ons domein
datum en tijd van het verzoek aan de server
browsertype en -versie
gebruikt besturingssysteem
verwijzende URL
hostnaam van de computer die toegang heeft tot de site
IP-adres

Het IP-adres wordt na een paar dagen gedeeltelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden met name niet doorgegeven aan derden of gecombineerd met andere gegevensbronnen.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://bijoududoubs.com is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Chalon-sur-Saône bevoegd.

11. De belangrijkste wetten betroffen

1) Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheid.
2) Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.
3) Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie, aangenomen op 14 april 2016 en van toepassing op 25 mei 2018.
4) Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens
.